Panthéra & Pedro

Panthèra's MH

Är totalt 11 st av Panthèra's hel- & Halvsyskon som gjort MH-beskrivning.

Födda 2004 5 st av 15 svenskfödda det året.
Födda 2005 6 st av 21 svenskfödda det året.

Panthèra's MH ifyllt med färg och lika med hel- och halvsyskon bara Panthèra's färg. :-)

Poängsättning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning  eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontakt. Överdrivet kontakttagande ex  hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka alt provas inte. Följer med motvilligt.

 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.


Alltid kul att träffa människor, kan ju få godis.

2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.

Panthèra är inte den som tackar nej till bus.
3a.
JAKT
Förföljande
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
1:a gången    
2:a gången    
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet alt springer ej fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, Släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
1:a gången    
2:a gången    

Skit-tråkig trasa, varför springa efter den! Var roligare att överfalla publiken.
Fram och titta på trasan.. Var väll inget att titta på?!

4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam,  ointresserad,  inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figurant. Kontroll. Avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första och andra del. Visar flera hot beteenden under momentets första del. Visar flera hot beteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med  tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Går fram... Panthéra flög fram 
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot men kan släppa och ta om. Griper direkt.Drar emot, släpper inte.
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Panthèra såg för rolig ut när figuranten slutade leka, "oj vad hände, vad är det, varför slutade du?"
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

Här höll Panthèra på att välta mig/matte vid sitt "backåthopp" när overallen flög upp.
6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot betenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hot beteenden och någon attack. Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ned alt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid någon av passagerna. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Gå fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
Jaha, det lät där, och de väll inget, kan vi fortsätta nu? Nähe vi ska titta först, okej.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot beteenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hot beenden och någon attack. Visar hot beteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alternativt engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/ eller handlar mot  spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets  längd eller lämnar platsen alternativt flyr.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till figurtanten när föraren har tagit av fig. huvudbonad. Alt. går inte fram. Går fram till fig när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alternativt går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i luften.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd. Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller  annat men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek / passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, rädd. Alternativt vill lämna platsen, försöker fly eller föraren avstår skott.

Skottet misstänkte jag redan innan att det inte skulle bli bra, men ville inte avstå. I julas var det några ungar som roade sig med att skjuta upp fyrverkeri som small av ovanför oss så det regnade ner "rött" över. Sedan dess har hon reagerat även på skott, varannan gång ungefär.